Gravplats

Begravningsformerna är antingen jordbegravning eller kremation. Vid jordbegravning gravsätts man i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker oftast i nära anslutning till begravningsceremonin. Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdag. Med några få undantag kan man gravsättas på vilken kyrkogård man vill, utan extra kostnader förutom transportkostnader. Detta då det finns en rikstäckande clearing mellan olika församlingar.

Traditionell gravplats

Grav för kista eller urna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att även gravsätta urnor. En vanlig grav kan utsmyckas på olika sätt, vanligast är gravvård i sten, det finns alternativ som glas, trä eller andra material. Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Gravrättsinnehavare är skyldiga att se till att graven sköts. Man kan avtala om skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen.

Askgravlund

En askgravlund liknar en Minneslund och är ett område där askan från den avlidne grävs ned utan att bestämd gravplats och utan att en gravrätt upplåts. Till skillnad mot vad som gäller för minneslund har de anhöriga rätt att närvara vid nedgrävningen av aska. Namn på gravsatta uppförs sedan på en namnskylt som placeras på särskild tavla. Namnskylten beställs av respektive församling.

Finns på Piteå kyrkogård, Hedens kyrkogård, Norrfärdens kyrkogård och Hortlax kyrkogård.

Minneslund

En minneslund är en anonym gravplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Man får inte vara närvarande vid gravsättning. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats. Vanligtvis sker gravsättning genom att askan grävs ner i minneslunden.

Spridning av aska

Efter tillstånd från länsstyrelsen kan man sprida askan över t ex havet, en sjö, en skogsdunge eller liknande. Många som funderar på minneslund kanske glömmer att det kan finnas ett behov att ha en speciell plats att gå till och minnas, utan ser på fördelen att de anhöriga ej behöver ordna eller bekosta gravskötsel. Man kan avstå gravskötsel och bara låta kyrkogårdsförvaltningen så in gravplatsen med gräs. Då kan man som anhörig bara ställa en gravvas eller en kruka på graven med växter i som sedan enkelt kan tas därifrån.