Begravningsceremoni

Begravning med kista eller urna

Enligt begravningslagen så måste kroppen gravsättas eller kremeras inom en månad från dödsdagen.

► Länk till begravningslagen

Jordgravsättning

Vid en jordgravsättning så hålls begravningen med kista och ta avsked där och då för att direkt efteråt gravsättas om ni inte vill vara med vid gravsättning och ta avsked vid graven.

Vid en kremation kan begravning med kista eller urna hållas.

Begravning med kista.

Kremationen sker efter begravningen, tid för gravsättning bokas tidigast sex veckor men inom ett år från kremationsdagen.

Begravning utan ceremoni, direktare.

I detta fall transporteras kistan från bårhus till krematorium utan någon ceremoni före eller efter grasättning. Begravningsbyrån ordnar med transporter, beställning av kremation och nedsättning i minneslund. Ingen begravningsceremoni.

Begravning med urna, akt med urna

Om anhöriga är utspridda i landet eller på andra sidan av jorden så kan en begravning med urna vara ett alternativ om den avlidne vill kremeras. Då behöver ni inte resa så många gånger fram och tillbaka. Kremationen sker då före begravningen och gravsättning kan ske samma dag som begravningen.

Tidigast sex veckor men inom ett år efter dödsdagen kan en tid för begravning med urna bokas.

Begravning med urna är precis som en begravning med kista.

► Gravsättning se sidan, Gravsätt (länk)

Begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning

Klockringning

 • Inledningsmusik
 • Extrasång/musik om så önskas
 • Psalmsång
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 • Bibelläsning
 • Psalmsång
 • Begravningsbön
 • Herrens bön

Avslutning i kyrkan/kapellet
Vid kremation eller jordbegravning då kistan inte bärs ut till gravsättning.

 • Psalmsång
 • Avskedet, de som vill går fram till kistan/urnan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Extra sång/musik om så önskas.
 • Avslutningsmusik

Klockringning

Avslutning vid graven

 • Välsignelsen
 • Psalmsång
 • Extra sång/musik om så önskas
 • Kistan/urnan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan/urnan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan
 • Kistan/urnan sänks i graven
 • Avskedstagandet sker med blommor eller ord
 • Slutbön
 • De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Även om personen är medlem i Svenska kyrkan kan en borgerlig begravning hållas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Vi på Piteå Begravningsbyrå kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).

Representanten

Representanten från begravningsbyrån finns på plats i god tid före begravningsceremonin och ansvarar för att lokalen är iordninggjord, blommor utplacerade och för att samordna programmet med övriga deltagare som präst/officiant, organist, vaktmästare m.fl. Representanten sammanställer också om familjen har beställt ett minnesalbum som skickas till anhörig ungefär en vecka efter begravningen. Detta minnesalbum innehåller information om begravningsakten, en blomsterförteckning samt fotografier.

Musik

Musik är ofta ett viktigt inslag i begravningsceremonin. Vi på Piteå Begravningsbyrå vidarebefordrar dina önskemål till, eller skapar direktkontakt med organister och eventuella solister inför begravningen. Eventuella psalmer bestäms oftast i samråd med prästen.