Begravningsceremoni

Begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning

 • Inledningsmusik
 • Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
 • Psalm
 • Griftetal
 • Överlåtelse
 • Bön
 • Psalm (Valfritt)
 • Begravningsbön
 • Herrens bön
 • Psalm
 • Avskedstagande
 • Solosång eller instrumentellt solo (valfritt)
 • Avslutningsmusik. Vid jordbegravning kan avskedet tas inne i kyrkan/kapellet eller ute vid graven, det är beroende på om anhöriga vill närvara vid gravsättningen.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Även en person som är medlem i Svenska kyrkan kan ha en borgerlig begravning