Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord upprättas för att göra viss eller all egendom till enskild i ett äktenskap. Som exempel kan tas då makar vill göra ärvd egendom till enskild eller när makar vill hålla sina respektive förmögenheter åtskilda. Vid en eventuell separation kommer makarna då att behålla vad var och en äger.

Äktenskapsförord kan upprättas i samband med att man ingår äktenskap eller under äktenskapet. Äktenskapsförord måste registreras vid Tingsrätt. Det är lämpligt att man ser över sitt äktenskapsförord med jämnamellanrum.

Vi hjälper er med rådgivning och upprättande av äktenskapsförord. I dessa fall anlitar vi vår externa juridikbyrå.