Besöket på begravningsbyrån

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider – det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

En begravning är ett sätt att ta farväl av en anhörig, släkting eller vän men också en hyllning till en älskad person och tillsammans med alla så kan ni dela sorgen.

Att anordna begravning kan vara ett sätt att bearbeta bortgången och att faktiskt inse vad som har hänt. Det är viktigt att om möjligt ha vänner och släkt omkring sig när man förlorat någon. Tillsammans kan ni diskutera hur ni vill att begravningen ska utformas. Om den avlidne har fyllt i ett Livsatrkiv och har några egna önskemål kan ni om möjligt följa dessa men också tillsammans med oss skapa ett personligt avsked och en hyllning för den tid ni fått tillsammans.

Besöket på begravningsbyrån

På den auktoriserade begravningsbyrån finns vi som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Vår uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns för att ni skall kunna välja en önskad och personlig begravning.

Det som tas upp vid besöket på begravningsbyrån:

 • Var och när skall ceremonin äga rum (kyrka, kapell eller på annan plats, stranden, hemma i trädgården)
 • Jordgrav eller kremation
 • Akt med kista eller urna
 • Vilken typ av ceremoni, kyrklig eller borgerlig eller annan tro, frikyrklig, muslimsk m.m. Även om den avlidne är medlem i Svenska kyrkan kan det anordnas en borgerlig begravning
 • Officiant (präst, borgerlig eller annat önskemål)
 • Val av kista och eventuell urna (utan närvaro av vår personal)
 • Utforma dödsannons (symbol/verser/)
 • Blommor och annan dekoration på och runt om kistan/urnan
 • Eventuell extra sång och musik utöver psalmer och orgelmusik
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Programblad
 • Gravsten, (sten, glas, trä, metall) eller textkomplettering på befintlig gravsten
 • Familjejuridik

 

Förbered dig hemma.

Här kan Ni planera begravningen, alltid med personlig hjälp! 

Här kan ni planera begravningen oavsett var ni är i världen, ofta är det att anhöriga är utspridda och inte kan vara närvarande vid besöket på byrån.

När ni gjort Er planering i lugn och ro får ni alltid en personlig kontakt och ni kan alltid ändra Era val i efterhand.

Länk till Piteå Begravningsbyrås planeringsverktyg. Planera begravning >>

 

Hembesök?

Om Ni önskar att vi kommer på hembesök så gör vi gärna det.