Kondoleansblommor

Kondoleansblommor skickas oftast före begravningen hem till anhöriga och familj som förlorat en nära eller kär. Det vanligaste är att kondoleansblommor går i ljusa svaga färger.

En liten handbukett som läggs vid kistan eller i graven är brukligt att ta med sig och det är idag lika vanligt att män som kvinnor använder det som en hälsning.

Några exempel på kondoleansblommor

Handbukett

Handbukett

Handbukett

Kondoleansbukett
Kondoleansbukett i vitt och ljust gult. Innehållande rosor, germini, alstromeria mm.

Kondoleansbukett
Kondoleansbukett i ljusa toner innehållande rosor, veronica mm.

Kondoleansbukett
Kondoleansbukett i vitt och ljust gult. Innehållande rosor germini mm.