Begravningsceremoni

Begravningsceremoni enligt Svenska kyrkans ordning

Klockringning

 • Inledningsmusik
 • Extrasång/musik om så önskas
 • Psalmsång
 • Griftetal
 • Bön
 • Överlåtelsen, församlingen står upp. Prästen överlämnar stoftet till den sista vilan med tre skovlar mull eller korstecknet.
 • Bibelläsning
 • Psalmsång
 • Begravningsbön
 • Herrens bön

Avslutning i kyrkan/kapellet
Vid kremation eller jordbegravning då kistan inte bärs ut till sänkning

 • Psalmsång
 • Avskedet, de församlade går fram till kistan och med ord eller blommor tar sitt avsked varefter de återtar sina platser.
 • Slutbön
 • Välsignelsen
 • Extra sång/musik om så önskas.
 • Avslutningsmusik

Klockringning

Avslutning vid jordbegravning

 • Välsignelsen
 • Psalmsång
 • Extra sång/musik om så önskas
 • Kistan bärs ut under orgelmusik och möts eventuellt av klockringning. De församlade följer efter kistan till graven. De närmast anhöriga går närmast efter kistan
 • Kistan sänks i graven
 • Avskedstagandet sker med blommor eller ord
 • Slutbön
 • De anhöriga lämnar graven och övriga följer dem

 

 

 

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Även om personen är medlem i Svenska kyrkan kan en borgerlig begravning hållas. Tvärtemot vad många tror, kan den borgerliga ceremonin innehålla religiösa inslag. I många fall förekommer diktläsning och musik som centrala delar. Vi på Piteå Begravningsbyrå kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).

Representanten

Representanten från begravningsbyrån finns på plats i god tid före begravningsceremonin och ansvarar för att lokalen är iordninggjord, blommor utplacerade och för att samordna programmet med övriga deltagare som officianten, organisten, vaktmästaren m.fl. Representanten sammanställer också om familjen har beställt ett minnesalbum som skickas till anhörig ungefär en vecka efter begravningen. Detta minnesalbum innehåller information om begravningsakten, en blomsterförteckning samt fotografier.

Musik

Musik är ofta ett viktigt inslag i begravningsceremonin. Vi på Piteå Begravningsbyrå vidarebefordrar dina önskemål till, eller skapar direktkontakt med organister och eventuella solister inför begravningen. Eventuella psalmer bestäms oftast i samråd med officianten.