Telegram Minnesblad Gåvor

 

Telegram/Minnesblad

På Piteå Begravningsbyrå kan vi hjälpa dig med att utforma telegram och förmedla till de anhöriga.
 
Ni kan även göra telegrammet själva genom att klicka på länken nedan. 
Ni får ett mail som bekräftelse att beställningen har gått igenom.
 
 • Välj person, där får du fram namn på personer.
 • Välj bild. 
 • Välj fond och summa ni vill skänka pengar till.
 • Välj hälsningsfras.
 • Skriv in vem telegrammet är ifrån.
 • Skriv in ev. vers eller text.
 
Förhandsgranska för att se om ni vill göra någon ändring.
 
Välj nästa.
 
På nästa sida har ni tre alternativ.
 
Skriver ut minnesblad samt förmedlar inbetalningen själv (gratis)
 • Ni väljer att skriva ut och förmedla telegrammet själv. Vi gör ingenting.
E-faktura, vi skriver ut och förmedlar telegrammet (telegram och förmedling 50kr)
 • Vi skriver ut och förmedlar telegrammet. 
 • Ni får en kopia i er mail-inkorg på telegrammet och inbetalningskorten, ett till den fond ni valt och ett på förmedlings- och telegramavgiften.
 • Märk inbetalningen till oss med fakturanumret (W...) inte vem det är till, många skickar till samma person eller vem det är ifrån.
Pappersfaktura, vi skriver ut minnesblad. (telegram- och fakturaavgift 70kr) 
 • Vi skriver ut och förmedlar telegrammet.
 • Vi skickar er inbetalningskorten per post till den adress ni uppgett. Uppger ni en mailadress så får ni en kopia och inbetalningskort dit också. 
 • Märk inbetalningen till oss med fakturanumret (W...) inte vem det är till, många skickar till samma person eller vem det är ifrån.
 
Ni får två färdigt ifyllda inbetalningskort.
Ett till den fond ni vill skänka pengar till och ombesörjer betalningen och
ett till Piteå Begravningsbyrå för telegram- och förmedlingsavgiften.
 
OBS.
Märk inbetalningen till fonden med den avlidnes namn (då vet de för vem gåvan gäller) och att minnesblad är utskrivet (då behöver de inte skriva och skicka ett telegram/minnesblad de också).
 
Märk inbetalningen till Piteå Begravningsbyrå för telegrammet med fakturanummret (W000...) vid betalning.
 
 
 
Tips vid utskrift. Gör en extra radbrytning överst i rutan för vers innan du skriver din text . (Vers 800 tecken och 10 rader) så ser det inte så ihoptryckt ut mellan vem telegrammet är ifrån och ev. text.
 

 

Vi har ett stort utbud av verser på byrån men här finns några.

205 
Ditt hjärta som klappat så varmt
för de Dina ögon som vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort skall aldrig bli glömt
207
Ett verksamt liv har slocknat ut
En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått sitt slut
Och i Guds hand Du somnat
Din kära stämma tystnat har
Men vackert står Ditt minne kvar
235
Stilla, så stilla gick solen ner
Slut är den långa arbetsdagen
Strålande ögat ej mer mot oss ler
Hjälpande handen ej räckes mer
Det ljusa och vackra förbliver
626
Fjärran bortom glänsande skyar
Fjärran bortom bergen och dalarna
Där är evighetens solbelysta strand
Där växer rosen, förutom törnen opp
Där tänds med morgonrodnaden
odödlighetens hopp
Var tyst, var stilla o mänsklighet
Snart även Du skall friden få
442
Inte trodde jag vi Dig
skulle mista
Att ögon som strålat så
klart skulle brista
629
Som en ström vår tid förrinner
Som en dröm vårt liv försvinner
Men på denna vansklighet
följer själens evighet
526
Stilla, så stilla Du somnat
Din smärta så tåligt Du bar
Flitiga händer har domnat
Men Ditt ljusa minne står kvar
1414
Hur fort blir lönnarna gula
som lyser vår vandring i parken
Att dö är att resa en smula
från grenen till fasta marken
1669
Vi följa våra kära till evighetens dörr
och ingenting på jorden kan riktigt bli som förr
Men minnets ljus skall lysa som stjärnorna i rymd
visst unnar vi dem vila fast blick av tår är skymd
601
Så liten plats en människa tar på jorden
Mindre än ett träd i skogen
Så stort tomrum hon lämnar efter sig
En hel värld kan inte fylla det
1670
Nu sänker skymningen sin slöja, helt sakta tonar vindens sus.
Min själ du får ej längre dröja bryt upp vid stjärnors klarar ljus.
Min längtans fåglar vill jag följa hän mot ett fjärran okänt land.
Sist vill jag somna likt en bölja invid en blomstersmyckad strand
1671
Det ligger en båt och väntar på mig vid en strand.
En gång skall den föra mig bort till ett okänt land.
Bortom dess gräns jag anar en hemlighet,
en värld av lycka som ingen vet
1672
Du kommen är av ljus en gång
till ljuset går Du åter
Du går till liv som frihet är
och ingen skuldens börda bär
ty kärleken förlåter
Så barnsligt ren som Du kom hit
Du kommer som en nyfödd dit
till Fadersfamn som öppen står
Där är Din himmel som Du får
1673
Plötsligt slocknar en låga
som värmt och givit allt
Ett ljus blåses ut
och plötsligt känns allt så isande kallt
Någonting brister stilla
en röst, en sång dör ut
Och strax förnimmer man tydligt
att ingenting är som förut
1652
Det sägs att döden är en duva, som vårdar om vår själ.
Ett milt och evigt väsen som bara vill oss väl.
Som lyfter oss mot ljuset när dagen går mot slut
och lägger oss bland rosor där vi får sova ut.
Så gärna vi önskar att Du får sova så.
1484
Bind en bukett av minnen
en vacker av rosor full
plocka bara de bästa
bind samman med trådar av gull
913
Sov till vindarnas smekande sång
Sov under grönskans mjuka fång
Sov ifrån sorger, oro och strid
Sov i underbar frid
1674
Gråt ej vid min grav jag är inte där
Jag är fågeln som flyger i skyn
jag är vågen som slår emot strand
jag är blomman som bugar på ängen
jag är vinden som smeker din kind
Gråt ej vid min grav jag är inte där
1643
Som leendet bytes i skälvande tår
så växlar vårt liv några jordiska år
Ibland leker tanken i solljuset fri
Ibland kommer nattsvarta skuggor förbi
Då slutar en saga - då somnar en vind
och allt blir så stilla som tårar på kind
504
Allt av rosor som Du skänkte
Allt av kärlek som du gav
Allt det goda som du tänkte
jordas aldrig i en grav
1675
Jag visste att natten gör slut på sin dag
och att blommor vissnar, det visste jag
ett ljus det slocknar, det har man sagt
och att även en kung ska förlora sin makt
Jag visste att träd kan falla för en såg
liksom glas kan spricka, det kom jag ihåg
och att ord kan glömmas om än de viskas ömt
men att du kunde dö, det hade jag glömt
1647
Den finaste rosen i vår bukett
Den finaste rosen av alla
Någon bröt av den som var nummer ett
någon fick bladen att falla
Låt dofterna spridas av allt som hon gett
Den finaste rosen i vår bukett
1648
Var inte rädd, det finns ett hemligt tecken
ett namn som skyddar dig nu när du går
Din ensamhet har stränder in mot ljuset
Var inte rädd. I sanden finns det spår
512
Den människa som ger med fulla händer
sitt hjärtas guld, sin godhets rikedom
För henne sig en evig låga tänder
som brinner klar i minnets helgedom
1649
En tavla är livet med ljus och med dager
där sorgen ger skugga och glädjen ger glans
Tro ej att det ena det andra förtager
vad vore väl ljuset om skuggan ej fanns
1645
Farväl susar träden kring stugan Du älskat
Farväl ler naturen Du vårdat så ömt
Tack kvittrar fågeln som var morgon Dig hälsat
Tyst viskar vinden - Vila i ro
1448
Aftonport till evigheten
tysta skymningsstund
Djupt fördold är hemligheten
om vårt väsens grund
Stilla står jag vid portalen
ännu intet vet
En gång öppnas stjärnesalen
allt blir evighet
1441
Oroas ej, räds
ej uppbrottstimmen.
En vänlig hand lugnt ordnar båtens segel
som för dig bort från kvällens land till dagens.
Gå utan ängslan ner i strandens tystnad,
den mjuka stigen - genom skymningsgräset
 
245
Många blev åren du vandrade här
så trogen och verksam i tiden
Nu mättad av ålder förunnat dig är
få njuta den eviga friden
1007
Vi alla som känt Dig och vet hur Du var
önskar så att Du ibland oss fanns kvar
Men nu när Du gått dit vi alla skall gå
i hjärtat vi minns allt det fina ändå
1646
En morgon, en dag, en afton,
allting har sitt slut.
En livslåga släcks
ingenting blir som förut
 
1650
Det kom en ängel intill din säng
att följa dig till evighetens äng
Han ömt och varsamt tog din hand
och löste jordelivets sista band
Din trötta kropp han slöt i famn
för resan till din sista hamn
1651
En ängel stod vid din bädd
och sade lugnt, var inte rädd
Så tryggt hon fattade din hand
och tog dig med till himlens land
1641
Till ditt läger kom en ängel likt en fläkt från sommarskog
ser på dig och viskar ömt nu har du lidit nog
Sedan tar han dig vid handen följer dig på din sista färd
över ljusets himlabro bort till en skönare värld
1353
Sänd, Herre, Dina änglar ut
Att själen må vid livets slut
Av dem till himlen föras
1654
När en människa dör
flyttar hon in i träden och gräset
Därför susar det alltid av liv
när vinden går genom träden
och får gräset att viska