Telegram Minnesblad Gåvor

 

Telegram/Minnesblad

Vi har bytt telegramförmedlingsprogram till Min Gåva.

På Piteå Begravningsbyrå kan vi hjälpa Er med att utforma telegram och förmedla till de anhöriga.

För att göra ett telegeram kan Ni använda vår tjänst MinGåva.se så säkrar Ni att telegrammet och gåvan kommer fram.

För att vara säker att telegrammet kommer med till begravningen måste vi ha telegrammet senast dagen innan begravningsdagen.

 

Minnesgåvor

Ibland önskar de anhöriga att man sätter in pengar på någon fond för välgörande ändamål.

Ofta väljer man en fond som bedriver en verksamhet som den avlidne kände starkt för eller varit engagerad i.

Genom MinGåva.se får varje gåva ett unikt serienummer, genom serienumret kan Ni spåra gåvan hela vägen till mottagande fond.

 

Klicka på den persons dödsannons Ni vill skicka ett telegram till minne av, på vänster sida finns en ruta, Ge en minnesgåva, fortsätt den vägen. Ni kan välja att betala med kort och Swish

 

Klicka här, mingåva.se då kommer du till de personer som vi har hand om.