Besöket på begravningsbyrån

Det finns få händelser i livet som förändrar ens tillvaro så radikalt som när en anhörig avlider – det är en situation som för många kan vara svår att hantera. Det kan till och med vara svårt att inse vad som har hänt.

En begravning är ett sätt att ta farväl av en anhörig, släkting eller vän men också en hyllning till en älskad person och tillsammans med alla så kan man dela sorgen.

Att anordna begravning kan vara ett sätt att bearbeta bortgången och att faktiskt inse vad som har hänt. Det är viktigt att om möjligt ha vänner och släkt omkring sig när man förlorat någon. Tillsammans kan man diskutera hur man vill att begravningen ska utformas. Om den avlidne hade några egna önskemål kan man om möjligt följa dessa men också tillsammans med oss skapa ett personligt avsked och hyllning.

Besöket på begravningsbyrån

På den auktoriserade begravningsbyrån finns personer som är vana och kunniga när det gäller att hantera allt det praktiska kring ett dödsfall. Deras uppgift är att visa vilka valmöjligheter som finns för att Ni skall kunna välja en önskad och personlig begravning.

Det som tas upp vid besöket på begravningsbyrån:

 • Var och när skall ceremonin äga rum (kyrka eller kapell)
 • Vilken typ av ceremoni, kyrklig eller borgerlig eller annan tro, frikyrklig, muslimsk m.m.
 • Jordgrav eller kremation
 • Val av kista och eventuell urna (utan närvaro av vår personal)
 • Eventuell extra sång och musik utöver psalmer och orgelmusik
 • Officiant (präst, borgerlig eller annat önskemål)
 • Minnesstund (samling efter begravningen med förtäring)
 • Blommor
 • Tidningsannons (verser/symboler)
 • Tackkort & programkort
 • Gravsten eller inskription
 • Familjejuridik

Hembesök?

Om ni istället önskar att vi kommer på hembesök så gör vi gärna det.